Prawo jazdy kat. C

Oferujemy profesjonalny kurs prawa jazdy kat. C w Szczecinie pozwalający na bezpieczne poruszanie się pojazdem ciężarowym po drogach w kraju i za granicą oraz przygotowujący do egzaminów teoretycznych i praktycznych, prowadzony przez instruktorów trenerów wykładowców szkolących kierowców zawodowych wszystkich kategorii.

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

           c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Zajęcia teoretyczne nie są obowiązkowe w przypadku wcześniejszego zdania egzaminu teoretycznego w WORD.

Ponadto zajęcia teoretyczne prowadzone są według najnowszego systemu SPS - Systemu Profesjonalnego Szkolenia czyli multimedialnego kursu opracowanego przez specjalistów, który posiadają tylko najlepsze ośrodki nauki jazdy w Szczecinie. Więcej na temat SPS znajdziesz tutaj.

Dodatkowo każdy kursant naszego ośrodka w zależności od wybranej przez siebie opcji cenowej otrzymuje gratis 90-dniowy dostęp do e-learninowego teoretycznego kursu nauki jazdy kategorii C w celu powtórzenia materiału teoretycznego poza ośrodkiem oraz 90 dniowy dostęp do oficjalnej bazy testów egzaminacyjnych WORD Szczecin.

Program szkolenia:

Oferowany przez nas kurs prawa jazdy w Szczecinie jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 4 marca 2016 roku, w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 poz. 280). Przeprowadzany jest on w posiadanych przez nas nowoczesnych salach wykładowych, wzbogaconych o profesjonalne wyposażenie oraz klimatyzację. Ośrodek posiada również kompletne zaplecze vendingowe i sanitarne.

Lekcje teoretyczne to 30 godzin szkoleniowych, w czym mieszczą się także zawarte w programie zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych, poprzedzone wykładem.

Praktyczna nauka jazdy to min. 30 godzin szkoleniowych, co obejmuje zarówno zajęcia w ruchu miejskim oraz poza terenem zabudowanym, jak i ćwiczenia na placu manewrowym.


Cena kursu: 2400 zł

Cena kursu ekspresowego po zdanym państwowym egzaminie teoretycznym ( 11 dni ):  2700 zł.

Cena kursu dla osoby posiadającej kat. D lub po zdanym państwowym egzaminie praktycznym kat. D ( 8 dni):  1700 zł.

Dodatkowo w cenie kursu zawarte:

- szkolenie z obsługi tachografów cyfrowych,

- mocowanie ładunków

- obsługa hydraulicznych podestów załadowczych,

- obsługa CB.


Polecamy pakiety promocyjne złożone z kursu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną lub kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Zapraszamy do kontaktu: tel: 503 515 115


Nauka jazdy

kat. "B"

Kursy nauki jazdy kategorii "B" na samochodzie Renault Clio III.

czytaj więcej

Szkolenia kierowców

wstępne, okresowe...

Kwalifikacja wstępna, wstępna uzupełniająca, przyspieszona

czytaj więcej

Inne szkolenia

doradztwo

Szkolenia z zakresu obsługi tachografów, ...

czytaj więcej