SZKOLENIA:

Czas pracy kierowcy, obsługa analogowych i cyfrowych urządzeń rejestrujących.

KONTROLA NARUSZEŃ Z DANYCH CYFROWYCH Z KART KIEROWCÓW PROGRAMEM ITD

        Zajmujemy się także profesjonalnym szkoleniem kierowców lub kandydatów na kierowców zawodowych z zakresu obowiązujących przepisów precyzyjnie regulujących normy dla kierowców wykonujących przewozy drogowe. Szkolenia teoretyczne prowadzone są przez osoby posiadające wiedzę teoretyczną na temat obowiązujących przepisów oraz doświadczenie w kontroli czasu pracy kierowców zarówno podczas kontroli drogowych i podczas kontroli przedsiębiorstw. Szkolenia takie prowadzone są przez byłych i czynnych inspektorów transportu drogowego. Szkolenia praktyczne z obsługi  analogowych i cyfrowych urządzeń rejestrujących prowadzone są z wykorzystaniem działających urządzeń rejestrujących tzw. trenażerów.- oryginalnych tachografów zamontowanych na specjalnych stanowiska. Nie szkolimy na wirtualnych programach.

Każdy uczestnik szkolenia praktycznie obsługuje  dane urządzenie rejestrujące podczas „symulowania” jazdy pojazdem. Każdy uczestnik osobiście zakłada papier, wprowadza kartę, wpisuje dane na kartę ręcznie za pomocą tachografu. Wprowadza kraj rozpoczęcia i zakończenia pracy. Wprowadza opcję "prom" lub opcję "OUT"

Analogicznie przy urządzeniach analogowych: wypisuje wykresówkę, rejestruje dane ręcznie, ustawia czas Państwa rejestracji pojazdu na urządzeniu analogowym.

Podczas szkolenia jako jedyni sprawdzamy naruszenia z danych cyfrowych, z kart kierowców programem takim samym jak posiada inspekcja transportu drogowego . Omawiamy stwierdzone naruszenia z kierowcami, aby zminimalizować ich powstanie w przyszłości.

Jako jedyni w Szczecinie posiadamy licencję wersji usługowej programu taki sam jak posiada ITD, BAG, oraz inspekcja z Anglii, Litwy i Rumuni. W połączeniu z wiedzą sprawdzającego inspektora - stwierdzenie naruszeń odbywa się identycznie jak przy kontroli drogowej z tą różnicą, że jesteście poinformowani o wysokości możliwej kary (wg. różnych taryfikatorów - polskiego, niemieckiego czy angielskiego), lecz nie musicie jej płacić...

             Szkolenia praktyczne prowadzone są przez inspektorów lub byłych inspektorów transportu drogowego, instruktorów - kierowców zawodowych oraz osoby posiadające udokumentowaną wiedzę teoretyczną, praktyczną w zakresie budowy i obsługi urządzeń rejestrujących nabytą podczas szkoleń w państwowych Urzędach Miar,  Instytucie Transportu Drogowego oraz codziennej pracy. U nas tylko, jako w jedynym ośrodku instruktorzy równolegle wykonują pracę kierowców zawodowych w transporcie drogowym osób i rzeczy.


Nie jesteśmy teoretykami bez wiedzy praktycznej....

        Pseudo eksperci piszą książki o obsłudze urządzeń rejestrujących nigdy nie siedząc w ciężarówce i nie widząc praktycznie tachografu.

Uczą mocowania ładunku - nigdy tego ładunku nie mocując... naprawdę są to fachowcy z wiedzą humanistyczną...


Tematami poruszanymi na szkoleniach są m.in.:
1.    Zakres stosowania rozporządzenia WE 561/2006, Umowy AETR, rozporządzenia 3821/85
2.    Wyłączenia ze stosowania przepisów.
3.    Okres rozliczeniowy pojedynczego kierowcy, a kierowców pracujących w załodze.
4.    Czas prowadzenia pojazdu, czas innej pracy kierowcy i dyspozycyjność.
5.    Wymagane przerwy, odpoczynki dzienne i tygodniowe. Odpoczynki w kabinie pojazdu.
6.    Odpoczynek wykonywany w części na promie lub pociągu.
7.    Tygodniowe odpoczynki w międzynarodowym transporcie osób.
8.    Praca wykonywana w godzinach nocnych.
9.    Odstępstwa od przepisów.
10.    Zasady kontroli czasu pracy.
11.    Dokumentowanie dni wolnych kierowcy.
12.    Obowiązkowe zapisy manualne na wykresówkach i wydrukach.
13.    Właściwa obsługa urządzeń rejestrujących:
- przygotowanie urządzenia do rejestracji
- operowanie przełącznikiem grup czasowych
- wypełnianie wykresówek,
- wprowadzanie zapisów manualnych w urządzenia cyfrowych
- wykonywanie wydruków z karty kierowcy i urządzenia rejestrującego:

- wpisywanie kraju rozpoczęcia  i zakończenia dziennego okresu pracy (codziennie obowiązkowo):

Jak wprowadzamy i kiedy opcję "prom":

Jak wprowadzamy i po co jest opcja "OUT":

ustawianie czasu lokalnego i korekcji niezmienialnego czasu UTC:


i wiele innych.


Informujemy, że istnieje możliwość szkolenia kierowców w dni wolne od pracy oraz  w siedzibie pracodawcy.


Zapraszamy.

Nauka jazdy

kat. "B"

Kursy nauki jazdy kategorii "B" na samochodzie Renault Clio III.

czytaj więcej

Szkolenia kierowców

wstępne, okresowe...

Kwalifikacja wstępna, wstępna uzupełniająca, przyspieszona

czytaj więcej

Inne szkolenia

doradztwo

Szkolenia z zakresu obsługi tachografów, ...

czytaj więcej