Kwalifikacja wstępna czy szkolenie okresowe???

Dla kogo kwalifikacja wstępna lub szkolenie okresowe?

                 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701 z 19 grudnia 2006 r.). Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 lub kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. Bez takiego szkolenia nie mogą wykonywać pracy kierowcy w ramach przewozów drogowych. Kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia wcześniej, bez względu na to, mają kurs na przewóz rzeczy lub osób, czy nie mają - są obowiązani poddać się szkoleniu okresowym wg terminów

Ponadto w ww. przepisach określono terminy wykonania szkoleń doszkalających tzw. „Szkoleń okresowych” dla kierowców posiadających prawo jazdy uzyskane odpowiednio wcześniej niż daty podane wyżej. Szczegółowe końcowe terminy wykonania szkoleń okresowych przedstawia poniższa tabela.

data uzyskania prawa jazdy szkolenie okresowe należy ukończyć do:

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.

10 września 2009 r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.
 • kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
10 września 2010 r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.
 • kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.
10 września 2011 r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.
 • kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

10 września 2012 r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
 • kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
 • (oczywiście wcześniejsze także)
10 września 2013 r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

10 września 2014 r.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest uzyskać wpis do polskiego krajowego prawa jazdy potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3 i 4 oraz odpowiednio pkt 5 lub 6 Ustawy o transporcie drogowym. Czyli, czy kierowca:

 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • uzyskała kwalifikację wstępną (jeżeli jest wymagana)
 • ukończyła szkolenie okresowe.

UWAGA:

Zgodnie z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701 z 19 grudnia 2006 r.) Kierowcy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ustawie określonej w art. 1, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.  CZYLI BADANIA WYKONANE NAWET NA DZIEŃ PRZED UKOŃCZENIEM SZKOLENIA SĄ NIE BRANE POD UWAGĘ. 


Nauka jazdy

kat. "B"

Kursy nauki jazdy kategorii "B" na samochodzie Renault Clio III.

czytaj więcej

Szkolenia kierowców

wstępne, okresowe...

Kwalifikacja wstępna, wstępna uzupełniająca, przyspieszona

czytaj więcej

Inne szkolenia

doradztwo

Szkolenia z zakresu obsługi tachografów, ...

czytaj więcej