Prawo jazdy A2.

     Oferujemy profesjonalne przygotowanie do egzaminu teoretycznego i praktycznego dla kandydatów na kierowców motocykla przez instruktorów jeżdżących motocyklem od 1986 roku.

        W związku ze zmiana przepisów odnośnie szkolenia i egzaminowania dostosowaliśmy infrastrukturę ośrodka do nowych wymogów.

-->  Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

--> Do kursu prawa jazdy kategorii A2 może przystąpić osoba, która ukończyła 17 lat i 9 miesięcy posiadająca pozytywne orzeczenie lekarskie do kierowania pojazdami. (do rozpoczęcia szkolenia poniżej 18 lat wymagana jest zgoda obojga rodziców)

            Szkolenie praktyczne w naszym ośrodku odbywa się motocyklem Kawasaki  ER6 n ABS oraz Yamahą MT 07 ABS identycznym, na jakim będzie przeprowadzony egzamin praktyczny.


Szkolenia wykonujemy na bieżąco. Istnieje możliwość szkolenia teoretycznego metodą e-learning.

Dlaczego u nas.:

Jako nieliczni w Szczecinie do szkolenia dla kategorii A i A2 posiadamy  motocykl identyczny jak egzaminacyjny wyposażony w identyczne  gmole o identycznej szerokości - ważne przy pokonywaniu slalomu szybkiego.

      Jako nieliczni szkolimy z wykorzystaniem mierników prędkości najazdowej i średniej.

     Ponadto jesteśmy  jednym z niewielu ośrodków posiadających doskonałą łączność opartą na technologii bluetooth. U nas kursant w kasku motocyklowym posiada wbudowany zestaw audio z mikrofonem, co umożliwia stałą dwustronną łączność z instruktorem.

A nie jak w innych ośrodkach kursant słyszy tylko komendy "gdzie ma jechać" przez walkie - talkie i o nic nie może się  spytać jadącego za nim instruktora.


Kursancie jeżeli zamierzasz podjąć szkolenie prawa jazdy dla kat. A i A 2 w innym ośrodku, przed podjęciem decyzji upewnij się, czy będziesz szkolony na motocyklu z roku produkcji minimum 2016, na jakim będziesz miał egzamin. Wiele szkół w Szczecinie ( szczególnie te uważane przez siebie za "renomowane") ma pojazdy Kawasaki lub Yamaha lecz starszego typu (sprzed roku 2014), które to odmiennie zachowują się podczas zadań na placu manewrowym. Do prawidłowego szkolenia, które przyniesie wymierne efekty potrzebne są także mierniki prędkości najazdowej i średniej, które mają tylko nieliczne szkoły oprócz nas.


Program szkolenia:

             Kursy prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu i budownictwa z 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 roku pozycja nr 280) w profesjonalnie wyposażonych salach wykładowych, z pełnym zapleczem sanitarnym oraz vendingowym.

Zajęcia teoretyczne obejmują 30 godzin szkoleniowych  - 5 spotkań po 6 godzin lekcyjnych w tym, zgodnie z programem szkolenia, wykład i zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Zajęcia praktyczne obejmują minimum 20 godzin szkoleniowych i prowadzone są na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz poza obszarem zabudowanym. Zdjęcia jak wykonywane są zajęcia praktyczne dostępne są w naszej galerii.

Nowymi elementami egzaminu na prawo jazdy dla wszystkich kategorii A są:

1. Slalom wolny po liniach cyfry osiem oraz między pięcioma bramkami.

2. Slalom szybki między trzema pachołkami przy prędkości 30 km/h.

3. Ominięcie przeszkody przy prędkości 50 km/h.

4. Przemieszczenie motocykla do tyłu i do przodu w polu o ograniczonej szerokości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami godzina szkolenia teoretycznego trwa 45 minut, a szkolenia praktycznego 60 minut.

Koszt szkolenia –  1700 zł brutto (cena zawiera materiały szkoleniowe i egzamin wewnętrzny).

UWAGA:

          W związku z tragicznymi wypadkami spowodowanymi specyficznym charakterem szkolenia motocyklistów (czyli braku bezpośredniej fizycznej możliwości  zapanowania nad kierunkiem i prędkością kursanta przez szkolącego go instruktora) warunkiem przystąpienia do kursu kat. A2 jest wcześniejsze posiadanie prawa jazdy kat AM, A1 lub B. (wystarczy tylko jedna z trzech wymienionych). Ewentualnie możliwe jest rozpoczęcie jednocześnie kat. B i A2, lecz szkolenie praktyczne dla kat. A2 możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnego egzaminu wewnętrznego dla kat. B.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami godzina szkolenia teoretycznego trwa 45 minut, a szkolenia praktycznego 60 minut.

Prezentacja nowych zadań wymaganych na egzaminie praktycznym dostępna jest tutaj.

Komentarze na temat naszych szkoleń dostępne są tutaj.

i tutaj

Wraz ze zmianą pojazdów egzaminacyjnych na motocykle Yamaha MT 07  naturalnie weszły w skład egzaminu praktycznego nowe elementy sprawdzenia stanu technicznego motocykla odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowego.

1. Poziom płynu hamulcowego, hamulca tylnego:


2. Poziom cieczy chłodzącej:


3. Sprawdzenie działania świateł awaryjnych:


4. Sposób sprawdzenia poziomu oleju w silniku:

5. Inny sposób sprawdzenia naciągu łańcucha (mierzymy odległość od dolnej prowadnicy), instrukcję otrzymacie w ośrodku:


ZAPRASZAMY DO SZKOLEŃ


Nauka jazdy

kat. "B"

Kursy nauki jazdy kategorii "B" na samochodzie Renault Clio III.

czytaj więcej

Szkolenia kierowców

wstępne, okresowe...

Kwalifikacja wstępna, wstępna uzupełniająca, przyspieszona

czytaj więcej

Inne szkolenia

doradztwo

Szkolenia z zakresu obsługi tachografów, ...

czytaj więcej