Prawo jazdy kat. C

Oferujemy profesjonalny kurs prawa jazdy kat. C w Szczecinie pozwalający na bezpieczne poruszanie się pojazdem ciężarowym po drogach w kraju i za granicą oraz przygotowujący do egzaminów teoretycznych i praktycznych, prowadzony przez instruktorów trenerów wykładowców szkolących kierowców zawodowych wszystkich kategorii.

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

           c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Zajęcia teoretyczne nie są obowiązkowe w przypadku wcześniejszego zdania egzaminu teoretycznego w WORD.

Nauka jazdy, którą prowadzimy w Szczecinie, a zwłaszcza zajęcia teoretyczne, dostosowana jest do nowoczesnej normy SPS - Systemu Profesjonalnego Szkolenia. Oznacza to, iż odbywa się ona za pomocą multimedialnego kursu prawa jazdy, który został opracowany przez profesjonalistów, a na temat którego można się więcej dowiedzieć tutaj.

Dodatkowo każdy kursant naszego ośrodka w zależności od wybranej przez siebie opcji cenowej otrzymuje gratis 90-dniowy dostęp do e-learninowego teoretycznego kursu nauki jazdy kategorii C w celu powtórzenia materiału teoretycznego poza ośrodkiem oraz 90 dniowy dostęp do oficjalnej bazy testów egzaminacyjnych WORD Szczecin.

Program szkolenia:

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy zaznaczyć, iż nasz kurs prawa jazdy w ośrodku w Szczecinie podąża za ustaleniami w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 4 marca 2016 roku (Dz. U. z 2016 poz. 280). Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych oraz wygodnych salach wykładowych, a kursanci mają dostęp między innymi do automatów vendingowych oraz zaplecza sanitarnego.

Szkolenie uwzględnia trzydzieści godzin zajęć teoretycznych, które obejmują ogólne przygotowanie merytoryczne do prowadzenia pojazdów, ale także zajęcia podczas których kursanci nauczą się w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy, zwłaszcza ofiarom wypadków samochodowych.

Kurs obejmuje minimum trzydzieści godzin praktycznej nauki jazdy. Podczas tej części szkolenia kursanci będą prowadzić samochód w miastach oraz poza terenami zabudowanymi, a także na placu manewrowym.


Cena kursu: 2850 zł

Cena kursu ekspresowego po zdanym państwowym egzaminie teoretycznym ( 11 dni ):  3600 zł.

Cena kursu dla osoby posiadającej kat. D lub po zdanym państwowym egzaminie praktycznym kat. D ( 8 dni):  1900 zł.

Dodatkowo w cenie kursu zawarte:

- szkolenie z obsługi tachografów cyfrowych,

- mocowanie ładunków

- obsługa hydraulicznych podestów załadowczych,

- obsługa CB.


Polecamy pakiety promocyjne złożone z kursu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną lub kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Zapraszamy do kontaktu: tel: 503 515 115


Nauka jazdy

kat. "B"

Kursy nauki jazdy kategorii "B" na samochodzie Renault Clio III.

czytaj więcej

Szkolenia kierowców

wstępne, okresowe...

Kwalifikacja wstępna, wstępna uzupełniająca, przyspieszona

czytaj więcej

Inne szkolenia

doradztwo

Szkolenia z zakresu obsługi tachografów, ...

czytaj więcej