Kwalifikacja wstępna

Podstawowe informacje

Kwalifikacja wstępna dla uprawnień C1,C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E odbywa się w całości w mieście Szczecin. Nie są potrzebne wyjazdy na płyty poślizgowe, więc jest to dodatkowa oszczędność kosztów i czasu.

W naszym ośrodku szkolenia kierowców, kurs jest dopasowany indywidualnie do każdego kierowcy. Używamy systemu e-learningowego, także uzyskanie uprawnień i samo szkolenie nie będzie kolidowało z pracą. Dokładny czas odbycia szkolenia jest ustalany odpowiednio pomiędzy kursantem, a kierownikiem ośrodka szkolenia. Dodatkowo, nie ma limitu czasowego trwania i ukończenia szkolenia, więc cały system jest elastyczny.

W przeciwieństwie do innych ośrodków, ćwiczenia praktyczne są prowadzone tylko przez wykwalifikowanych kierowców, którzy są czynni zawodowo i doświadczeni.

Dla kogo kwalifikacja wstępna?

Kwalifikacja wstępna jest przeznaczona dla kierowców, którzy:

 • ukończyli prawo jazdy C, C1 po 10 września 2009r.,
 • ukończyli prawo jazdy D, D1 po 10 września 2008r.,

W przypadku tych, którzy spełniają te warunki, ale ukończyli wcześniej kurs przewozu rzeczy lub osób, muszą oni odbyć pełną kwalifikację wstępną.

Jeśli kierowca ukończył kwalifikację wstępną dla kategorii C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E i:

 • ukończył prawo jazdy kategorii C lub C1 po 10 września 2009r. lub
 • ukończył prawo jazdy kategorii D lub D1 po 10 września 2008r.

Wówczas wymagane jest, aby została zaliczona kwalifikacja wstępna uzupełniająca lub kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona.

Kwalifikacja wstępna jest ważna 5 lat. Po tym czasie, powinno ukończyć się szkolenie okresowe.

Do szkolenia może podejść:

 • osoba, która przebywa w Polsce najmniej 185 dni w roku,
 • osoba, która uczy się lub studiuje w Polsce od co najmniej sześciu miesięcy (potrzebne będzie zaświadczenie),
 • osoba, która nie jest obywatelem UE, ale chce pracować jako kierowca dla firmy rezydującej w Polsce,
 • osoba, która jest zdrowa i nie ma przeciwwskazań lekarskich do pracy w tym zawodzie; z tego względu potrzebne będzie wykonanie badań lekarskich i psychologicznych kosztujących 150zł.

Co obejmuje kurs?

Na kurs składają się zajęcia praktyczne i teoretyczne. Są one realizowane w następujących blokach programowych:

Część teoretyczna:

 • 195h zajęć,
 • dla wszystkich kategorii i części specjalistycznej,
 • dla kategorii :
  • C, C+E, C1, C1+E,
  • D, D+E, D1+E.

Część specjalistyczna:

 • 65h zajęć teoretycznych,
 • 16h zajęć praktycznych (ruch drogowy),
 • 4h zajęć praktycznych (ruch drogowy w warunkach specjalnych LUB 2h z symulatorem jazd).

Po pozytywnym ukończeniu całego kursu, praktykant zostaje zgłoszony do testu kwalifikacyjnego. W przypadku wyniku pozytywnego, zostaje nadane świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Test kwalifikacyjny trwa 45 minut i składa się z:

 • testu podstawowego (20 zadań),
 • testu specjalistycznego (10 zadań) odpowiednio dla kategorii prawa jazdy.

Test kwalifikacyjny uważa się za zdany przy udzieleniu przynajmniej 16 dobrych odpowiedzi w teście podstawowym i co najmniej 5 w teście specjalistycznym.

Nauka jazdy

kat. "B"

Kursy nauki jazdy kategorii "B" na samochodzie Renault Clio III.

czytaj więcej

Szkolenia kierowców

wstępne, okresowe...

Kwalifikacja wstępna, wstępna uzupełniająca, przyspieszona

czytaj więcej

Inne szkolenia

doradztwo

Szkolenia z zakresu obsługi tachografów, ...

czytaj więcej