09-03-2012 r.

Ponownie wszyscy uczestnicy kursów kwalifikacji wstępnej naszego ośrodka zdali egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym.

                W piątek, 09 marca 2012 roku, w naszym ośrodku odbył się kolejny (drugi w tym roku) test kwalifikacyjny dla kandydatów na kierowców zawodowych, którzy zakończyli szkolenie kwalifikacji wstępnej i wstępnej przyspieszonej. Ponownie wszyscy uczestnicy kursu przystępujący do testu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zdali egzamin pozytywnie.

Test kwalifikacyjny następnej grupy kandydatów na kierowców zawodowych planowany jest na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku.

           Zapraszamy na rozpoczynające się szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  z planowanym egzaminem na koniec kwietnia br. Przypominamy, że w "CSK Oliwiak" w cenę kursu zawsze są  wliczone koszty materiałów dydaktycznych, koszt egzaminu państwowego oraz nielimitowany dostęp do napojów zimnych i gorących. Szkolenia bez męczących wyjazdów na szkolenia praktyczne poza Szczecin !!!.


18-01-2012 r.

Ponownie wszyscy uczestnicy naszych kursów zdali egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej

                W czwartek, 18 stycznia 2012 roku, w naszym ośrodku odbył się kolejny (pierwszy w roku 2012) test kwalifikacyjny dla kandydatów na kierowców zawodowych, którzy zakończyli szkolenie kwalifikacji wstępnej i wstępnej przyspieszonej. Ponownie wszyscy uczestnicy kursu przystępujący do testu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zdali egzamin pozytywnie. Wynik ten świadczy o tym, iż szkolenia organizowane w Centrum Szkolenia Kierowców "OLIWIAK" są prowadzone prawidłowo i dopasowane do obszernego materiału teoretycznego, który powinien posiadać kierowca, pracujący w przewozach drogowych. Z dniem dzisiejszym zachodniopomorskie grono kierowców zawodowych powiększyła się o dziewięcioro nowych wykwalifikowanych kolegów i koleżanek.

Test kwalifikacyjny następnej grupy kandydatów na kierowców zawodowych planowany jest na koniec lutego bieżącego roku.

           Zapraszamy na rozpoczynające się szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  z planowanym egzaminem na koniec marca br. Przypominamy, że w "CSK Oliwiak" w cenę kursu zawsze są  wliczone koszty materiałów dydaktycznych, koszt egzaminu państwowego oraz nielimitowany dostęp do napojów zimnych i gorących. Szkolenia bez męczących wyjazdów na szkolenia praktyczne poza Szczecin !!!.


                                          UWAGA !!! 

      Od 01 stycznia 2012 roku wysokie kary za  brak wymaganego szkolenia okresowego dla kierowców wykonujących przewozy drogowe

       1 stycznia 2012 roku, wejdą w życie przepisy zmieniające po raz kolejny (nie ostatni) ustawę o transporcie drogowym. Dzięki tym przepisom zgodnie z ze zmienionym art.  92 ww ustawy kierowcom wykonującym przewozy drogowe podwyższono maksymalną grzywnę, którą można nałożyć w czasie jednej kontroli drogowej  z 500 zł ( z maksymalnej 1000 zł przy zbiegu wykroczeń) do 2000 zł. Zmiana  ta wprowadza specjalny dla nich taryfikator, stanowiący załącznik nr 1 do omawianej ustawy (dostępny tutaj). Pod lp. 2 omawianego taryfikatora znajdziemy naruszenie pt. „Nieokazanie dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganego w związku z wykonywaniem przewozu drogowego szkolenia” - zagrożone grzywną 800 zł czyli kierowca wykonujący przewóz bez wymaganego szkolenia okresowego podlega karze w takiej wysokości. Przepisy zmienionej ustawy dodatkowo wprowadzają załącznik nr 2 (dostępny tutaj ) - kar grzywny przeznaczonych dla osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie także z maksymalną stawką do 2000 zł. Pod lp. 3.1 załącznika dla osób zarządzających znajdziemy także naruszenie pt. „ Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego przez kierowcę, który: — nie ukończył wymaganego w związku z tym przewozem szkolenia”, ustanawiające karę grzywny w wysokości 1000 zł. Czyli łączna kwota kar za prowadzenie pojazdu przez kierowcę nieposiadającego szkolenia okresowego wyniesie od 01 stycznia 2012 roku – 1800 zł.

Załącznik nr 3 określa wysokość kar dla podmiotów wykonujących przewóz drogowy.


Ponownie 100 % zdawalności naszych kursantów na egzaminie państwowym z kwalifikacji wstępnej.

              W dniu 7 grudnia 2011 roku w siedzibie ośrodka: CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW "OLIWIAK" odbył się kolejny egzamin sprawdzający wiedzę kandydatów na kierowców przewozów drogowych. Po raz kolejny wszyscy przystępujący do testu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego otrzymali wynik pozytywny  egzaminu.  Bezpośrednio po pozytywnym wyniku egzaminu - już "kierowcy zawodowi" otrzymali  świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz pamiątkowe certyfikaty. Wynik ten ponownie świadczy o wysokim poziomie szkoleń organizowanych w Centrum Szkolenia Kierowców "OLIWIAK". Następny egzamin następnej grupy kandydatów na kierowców zawodowych planowany jest na przełomie grudnia i stycznia.

Ponadto jeszcze można rozpocząć szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  z planowanym egzaminem na przełomie stycznia i lutego.

                                                                                                                                                    ZapraszamyNauka jazdy

kat. "B"

Kursy nauki jazdy kategorii "B" na samochodzie Renault Clio III.

czytaj więcej

Szkolenia kierowców

wstępne, okresowe...

Kwalifikacja wstępna, wstępna uzupełniająca, przyspieszona

czytaj więcej

Inne szkolenia

doradztwo

Szkolenia z zakresu obsługi tachografów, ...

czytaj więcej