Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe to szkolenie zastępujące dotychczasowe szkolenia w zakresie przewozu rzeczy lub osób - dawny "kurs na przewóz rzeczy lub osób".

             Dotyczy tylko kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D przed  11 września 2008 lub kategorii C1, C do 11 września 2009 r. i chcą wykonywać zawód kierowcy.

Nie ważne jest:  czy wcześniej posiadali stary kurs przewozu rzeczy czy osób.

Jeżeli prawo jazdy otrzymałeś po powyższych datach niestety musisz odbyć kurs kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej zakończony egzaminem kwalifikacyjnym.

Szkolenie okresowe należy odbywać co 5 lat w przypadku kontynuacji pracy jako kierowca w przewozie drogowym.

Szkolenie rozpoczynamy codziennie, dopasowując się godzinami do potrzeb kursanta. Szkolimy także w soboty i niedzielę (po uzgodnieniu).

Zadzwoń zapytaj o promocję...

Po szkoleniu okresowym nie ma egzaminu - trzeba tylko odbyć kurs.

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI SZKOLENIE OKRESOWE MUSI BYĆ PRZEPROWADZONE PRZEZ MINIMUM 5 DNI ORAZ W SALI OŚRODKA. SZKOLENIA WYKONANE PRZEZ 1-2 DNI LUB WYKONANE W DOMU SĄ NIEZGODNE Z PRZEPISAMI I NIE MOGĄ BYĆ UZNAWANE. PRZY OBECNEJ TECHNOLOGI SPRAWDZENIE MIEJSCA WYKONYWANIA SZKOLENIA JEST NATYCHMIASTOWE. A WPISY W DZIENNIKU POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA W DOMU JEST PRZESTĘPSTWEM POTWIERDZENIA NIEPRAWDY, CO ELIMINUJE KIEROWCĘ Z DALSZEJ PRACY .

TYLKO U NAS !!!:

SPRAWDZENIE NARUSZEŃ Z KARTY KIEROWCY LUB Z WYKRESÓWEK W CENIE KURSU PROGRAMEM ITD. DOWIEDZ SIĘ CZY OMIJANIE KONTROLI W TWOIM PRZYPADKU JEST ZASADNE.

CAŁOŚĆ SZKOLENIA W SZCZECINIE  BEZ DODATKOWYCH UKRYTYCH KOSZTÓW

- w cenie szkolenia zawarte są materiały szkoleniowe (książka i pomocna ulotka z czasu pracy kierowcy).

Kursancie jeżeli wyrazisz chęć i zainteresowanie - szkolenie  z obsługi tachografów cyfrowych gratis: (na stanowiskach z oryginalnymi tachografami, a nie symulacjami komputerowymi).


             Szkolenie w naszym ośrodku, obywa się w większości o indywidualny dla każdego kursanta system e-learningowy, który umożliwia szkolenie w dniach i godzinach, które ustala i wybiera sam kursant w porozumieniu z kierownikiem ośrodka szkolenia. System ten charakteryzuje się tym, że nie istnieją ograniczenia co do czasu trwania szkolenia co jest wygodne dla osób, które równocześnie zajmują się pracą zawodową. Szkolenie odbywa się przy obecności trenera wykładowcy. Na ogół przy obecności byłego inspektora transportu drogowego, który podczas szkolenia dokładnie przedstawia aktualne interpretacje przepisów oraz odpowiada na pytania kursantów odnośnie nurtujących problemów.

           Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w zależności od daty wydania prawa jazdy (patrz tabela).

Do dnia 10 września 2012 roku obowiązkowe szkolenie okresowe muszą ukończyć kierowcy pracujący w przewozach drogowych posiadający prawo jazdy kat. C1, C uzyskane do dnia 31 grudnia 2000 roku lub kategorii D1, D uzyskane do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Szkolenie okresowe prowadzimy w formie kursu okresowego indywidualnie dopasowanego do kursanta lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

 1. C, C+E, C1 i C1+E lub
 2. D, D+E, D1 i D1+E

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje:

 • 21 godzin zajęć - w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego z tematów:
  • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;
  • Stosowanie przepisów;
  • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
 • oraz 14 godzin zajęć - w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.(dwa tematy do wyboru przez kursanta z niżej przedstawionych):
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Czynnik ludzki w przewozie drogowym
  • Wizerunek firmy - obsługa klientów
  • Pierwsza pomoc
  • Ergonomia dla kierowców
  • Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem
  • Krajowy przewóz drogowy
  • Międzynarodowy przewóz drogowy
  • Mocowanie ładunku
  • Przewóz drogowy zwierząt
  • Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe
  • Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe
  • Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się
  • Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną
  • Przewóz drogowy drewna
  • Przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy
  • Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów
  • Nienormatywne przewozy drogowe

Szkolenie okresowe, prowadzone w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć, o których mowa powyżej, realizowanych w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego.

W ramach szkolenia okresowego oferujemy gratis:

 • sprawdzenie istnienia naruszeń z przepisów o czasie pracy kierowcy na karcie szkolonego kierowcy przez byłych inspektorów transportu drogowego,
 • bezpłatne doradztwo z zakresu obowiązujących interpretacji przepisów dotyczących ruchu drogowego,transportu drogowego oraz budowy pojazdów.
 • UWAGA:

  Zgodnie z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701 z 19 grudnia 2006 r.) Kierowcy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ustawie określonej w art. 1, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.  

  PRZY PONOWNYM SZKOLENIU OKRESOWYM BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE TRZEBA WYKONAĆ PRZED WYDANIEM ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI ( czyli teoretycznie przed ukończeniem szkolenia). 

Dla naszych kursantów badanie psychologiczne i specjalistyczne lekarskie w cenach promocyjnych.

Nauka jazdy

kat. "B"

Kursy nauki jazdy kategorii "B" na samochodzie Renault Clio III.

czytaj więcej

Szkolenia kierowców

wstępne, okresowe...

Kwalifikacja wstępna, wstępna uzupełniająca, przyspieszona

czytaj więcej

Inne szkolenia

doradztwo

Szkolenia z zakresu obsługi tachografów, ...

czytaj więcej