KAT. B

Oferujemy profesjonalny kurs prawa jazdy w Szczecinie pozwalający na bezpieczne poruszanie się pojazdem samochodowym po drogach w kraju i za granicą oraz przygotowujący do egzaminów teoretycznych i praktycznych, prowadzony przez instruktorów, trenerów, wykładowców szkolących kierowców zawodowych wszystkich kategorii.

Szkolenie praktyczne odbywa się nowymi samochodami osobowymi marki Toyota Yaris – identycznymi, jakimi będzie przeprowadzany egzamin praktyczny w  WORD Szczecin. Samochody są nowe, na gwarancji, utrzymane w idealnym stanie technicznym, w pełni ubezpieczone polisami OC, AC, NNW. Istnieje także możliwość szkoleń kandydatów na kierowców na innych pojazdach osobowych.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są według najnowszego systemu SPS – Systemu Profesjonalnego Szkolenia, czyli multimedialnego kursu przygotowanego przez specjalistów, który posiadają tylko najlepsze ośrodki nauki jazdy w Szczecinie.

Więcej na temat SPS znajdziesz tutaj.

Dodatkowo każdy kursant naszego ośrodka, w zależności od wybranej przez siebie opcji cenowej, otrzymuje gratis 90-dniowy dostęp do e-learningowego teoretycznego kursu nauki jazdy kat. B w celu powtórzenia materiału teoretycznego poza ośrodkiem oraz 90 dniowy dostęp do oficjalnej bazy testów WORD Szczecin.

Komentarze na temat naszych szkoleń dostępne są tutaj.

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 t,  z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  • pojazdem, o kórym mowa wyżej z przczepą lekką,
  • mikrobusem, jeśli posiada do 9 miejsc siedzących,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Program szkolenia:

Oferowany przez nas kurs prawa jazdy w Szczecinie zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 4 marca 2016 roku, w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami , instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 roku poz. 280). Przeprowadzany jest on w posiadanych przez nas nowoczesnych salach wykładowych, wzbogaconych o profesjonalne wyposażenie oraz klimatyzację. Ośrodek posiada również kompletne zaplecze vendingowe oraz sanitarne.

Lekcje teoretyczne to 30 godzin szkoleniowych, w czym mieszczą się także zawarte w programie zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, poprzedzane wykładem.
Praktyczna nauka jazdy to min. 30 godzin szkoleniowych, co obejmuje zarówno zajęcia w ruchu miejskim oraz poza terenem zabudowanym, jak i ćwiczenia na placu manewrowym.
Jak mówią regulacje prawne, godzina szkolenia teoretycznego to 45 minut- praktycznego 60 minut.

Prowadzimy ciągłe zapisy – w dowolnym momencie można dopisać się do grupy bez szkolenia teoretycznego. W naszej szkole nie musisz długo czekać na zajęcia praktyczne – nauka jazdy na ulicach Szczecina i jego bliskich okolicach ma miejsce co drugi dzień bądź nawet codziennie, a nie np. raz na 2 tygodnie.
Cena kursu- 3600 zł (w tym materiały do nauki oraz dostęp do kompletnej bazy egzaminacyjnej).