KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Kwalifikacja wstępna dla uprawnień C1, C1+E, C, C+E, lub D1, D1+E, D, D+E odbywa się w całości w mieście Szczecin. Nie są potrzebne wyjazdy na płyty poślizgowe, więc jest to dodatkowa oszczędność pieniędzy i czasu.

Podstawowe informacje

W naszym ośrodku szkolenia kierowców kurs jest dopasowany do każdego kierowcy. Używamy systemu e-learningowego, także samo uzyskanie uprawnień i szkolenie nie będzie kolidowało z pracą. Dokładny czas odbycia szkolenia jest odpowiednio ustalany między kursantem a kierownikiem ośrodka. Dodatkowo, nie ma limitu czasu trwania i ukończenia szkolenia, wiec cały system jest elastyczny.

W przeciwieństwie do innych ośrodków, ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych, czynnych zawodowo kierowców.

Dla kogo kwalifikacja wstępna?

Kwalifikacja wstępna jest przeznaczona dla kierowców, którzy:

 • ukończyli prawo jazdy kat. C, C1 po 10 września 2009 roku
 • ukończyli prawo jazdy kat. D, D1 po 10 września 2008 roku 

W przypadku tych, którzy spełniają te warunki, ale ukończyli wcześniej kurs na przewóz osób lub rzeczy, muszą odbyć pełną kwalifikację wstępną.

Jeśli kierowca ukończył kwalifikację wstępną dla kategorii C, C+E, C1, C1+E, D, D1, D+E, D1+E i :

 • ukończył prawo jazdy kategorii C lub C1 po 10 września 2009 roku
 • ukończył prawo jazdy kategorii D, D1 po 10 września 2008 roku

Wówczas wymagane jest, aby została zaliczona kwalifikacja wstępna uzupełniająca lub kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona.

Kwalifikacja wstępna ważna jest 5 lat. Po tym czasie powinno się ukończyć szkolenie okresowe.

Do szkolenia może podejść osoba, która:

 • przebywa w Polsce przynajmniej 185 dni w roku
 • uczy się lub studiuje w Polsce przynajmiej 6 miesięcy (zaświadczenie)
 • nie jest obywatelem UE, ale chce pracować jako kierowca w firmie rezydującej w Polsce
 • jest zdrowa i nie ma przeciwwskazań lekarskich do pracy w tym zawodzie, z tego względu konieczne będzie wykonanie badań lekarskich i psychologicznych kosztujących 150 zł

Co obejmuje kurs ?

Na kurs składają się zajęcia praktyczne i teoretyczne. Są one realizowane w następujących  blokach programowych:

Cześć teoretyczna:

 • 195 h zajęć
 • dla wszystkich kategorii i części specjalistycznej
 • dla kategorii C, C1, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E

Część specjalistyczna :

 

 • 65 h zajęć teoretycznych
 • 16 h zajęć praktycznych (ruch drogowy)
 • 4 h zajęć praktycznych (ruch drogowy lub 2 h z symulatorem jazdy)

Po pozytywnym ukończeniu całego kursu, praktykant zostaje zgłoszony do testu kwalifikacyjnego. W przypadku wyniku pozytywnego, zostaje nadane świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Test kwalifikacyjny trwa 45 minut i skada się z

 • testu podstawowego (20 zadań)
 • testu specjalistycznego (10 zadań), dla poszczególnych kategorii

Test uważa się za zdany po udzieleniu przynajmiej 16 pozytywnych odpowiedzi w teście podstawowym i przynajmniej 5 w teście specjalistycznym.