KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

KOD 95

Kwalifikacja wstępna przyspieszona ( kod 95 ) dla uprawnień C1, C1+E, C, C+E, lub D1, D1+E, D, D+E odbywa się w całości w mieście Szczecin. Nie są potrzebne wyjazdy na płyty poślizgowe, więc jest to dodatkowa oszczędność pieniędzy i czasu.

Podstawowe informacje

W naszym ośrodku szkolenia kierowców kurs jest dopasowany do każdego kierowcy. Używamy systemu e-learningowego, także samo uzyskanie uprawnień i szkolenie nie będzie kolidowało z pracą. Dokładny czas odbycia szkolenia jest odpowiednio ustalany między kursantem a kierownikiem ośrodka. Dostakowo, nie ma limitu czasu trwania i ukończenia szkolenia, wiec cały system jest elastyczny.

W przeciwieństwie do innych ośrodków, ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych, czynnych zawodowo kierowców.

Dla kogo kwalifikacja wstępna?

Kwalifikacja wstępna jest przeznaczona dla kierowców, którzy:

 • ukończyli prawo jazdy kat. C, C1 po 10 września 2009 roku
 • ukończyli prawo jazdy kat. D, D1 po 10 września 2008 roku 

Kwalifikację wstępną przyspieszoną powinien ukończyć kierowca, który zamierza pracować  w przewozach drogowych i uzyskał :

 • prawo jazdy kat. C – po 10 września 2009 r. oraz wiek min. 21 lat
 • prawo jazdy kat. C1 – po 10 września 2009 r. oraz wiek min. 18 lat
 • prawo jazdy kat. D lub D1 – po 10 września 2008 r. oraz wiek min. 23 lata
 • prawo jazdy kat. D lub D1 – po 10 września 2008 r. oraz wiek min. 21 lat – osoba może kierować pojazdami wyłacznie wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w porozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drowoym na trasie nie przekraczającej 50 km.

Kierowca, który ukończył wcześniej kurs w zakresie przewozu rzeczy lub osób i uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009 r. lub prawo jazdy kat. D lub D1 po 10 września 2008 r. i nie posiada wymaganego wieku a planuje pracować w przewozach drogowych pojazdami bez dodatkowych ograniczeń, zobowiązany jest do odbycia pełnej kwalifikacji wstępnej.

Kierowca, który ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E i uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po 10 września 2009 r. lub kat. D lub D1 po 10 września 2008 r. zobowiązany jest do odbycia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona ważna jest 5 lat. Po tym czasie powinno się ukończyć szkolenie okresowe.

Do szkolenia może podejść osoba, która:

 • przebywa w Polsce przynajmniej 185 dni w roku
 • uczy się lub studiuje w Polsce przynajmiej 6 miesięcy (zaświadczenie)
 • nie jest obywatelem UE, ale chce pracować jako kierowca w firmie rezydującej w Polsce
 • jest zdrowa i nie ma przeciwwskazań lekarskich do pracy w tym zawodzie, z tego względu konieczne będzie wykonanie badań lekarskich i psychologicznych kosztujących 150 zł

Co obejmuje kurs ?

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wynosi 140 godzin zajęć.

Szkolenie jest prowadzone w formie kursu kwalifikacyjnego i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, realizowane w blokach programowych w zakresie :

 • podstawowym –  dla prawa jazdy wszystkich kategorii
 • specjalistycznym – dla prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E

zgodnie z planem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych oraz w części specjalistycznej: 

 

 • 33 h zajęć teoretycznych
 • 8 h zajęć praktycznych (ruch drogowy)
 • 2 h zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych ( lub 1 h z symulatorem jazdy)

Po pozytywnym ukończeniu całego kursu, praktykant zostaje zgłoszony do testu kwalifikacyjnego, który odbywa się w WORD.  W przypadku wyniku pozytywnego, zostaje nadane świadectwo kwalifikacji zawdowej w profilu  kierowcy zawodowego.

Test kwalifikacyjny trwa 45 minut i skada się z

 • testu podstawowego (20 zadań)
 • testu specjalistycznego (10 zadań), dla poszczególnych kategorii

Test uważa się za zdany po udzieleniu przynajmiej 16 pozytywnych odpowiedzi w teście podstawowym i przynajmniej 5 w teście specjalistycznym.