SZKOLENIE OKRESOWE KOD 95

Szkolenie okresowe ( kod 95 ) to szkolenie zastępujące dotychczasowe szkolenia w zakresie przewozu rzeczy lub osób – dawny „kurs na przewóz rzeczy i osób”

Dotyczy tylko kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D, D1 przed 11 września 2008 roku lub C, C1 do 11 września 2009 roku i chcą wykonywać zawód kierowcy.

Nieważne jest czy posiadali wcześniej stary kurs przewozu osób czy rzeczy. 

Jeżeli prawo jazdy uzyskałeś po powyższych datach, aby uzyskać kod 95 niestety musisz odbyć kurs kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej zakończony egzaminem kwalifikacyjnym w Word.

Szkolenie odbywa się co 5 lat w przypadku kontynuacji pracy jako kierowca w przewozie drogowym.

Szkolenie rozpoczynamy codziennie, dopasowując się godzinami do potrzeb kursanta. Szkolimy także w soboty i niedziele ( po uzgodnieniu).

Po szkoleniu okresowym nie ma egzaminu – trzeba tylko odbyć kurs.

Tylko u nas!

Sprawdzenie naruszeń z karty kierowcy lub z wykresówek w cenie kursu programem itp. Dowiedz się czy omijanie kursu w Twoim przypadku jest zasadne.

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI SZKOLENIE OKRESOWE MUSI BYĆ PRZEPROWADZONE PRZEZ MINIMUM 5 DNI W SALI OŚRODKA. SZKOLENIA ODBYWANE PRZEZ 1-2 DNI LUB W DOMU SĄ NIEZGODNE Z PRZEPISAMI I NIE MOGĄ BYĆ UZNANE. PRZY OBECNEJ TECHNOLOGII SPRAWDZENIE MIEJSCA ODBYCIA SZKOLENIA JEST NATYCHMIASTOWE . WPISY W DZIENNIKU POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE SZKOLENIA W DOMU JEST PRZESTĘPSTWEM POTWIERDZENIA NIEPRAWDY, CO ELIMINUJE KIEROWCĘ Z DALSZEJ PRACY.

Cena 650 zł. Szkolenia w Szczecinie bez dodatkowych ukrytych kosztów:

 • w cenie szkolenia zwarte są materiały szkoleniowe (książka i pomocna ulotka z czasu pracy kierowcy).

Kursancie,

jeśli wyrazisz chęć i zainteresowanie – szkolenie z obsługi tachografów cyfrowych gratis (na stanowiskach z oryginalnymi tachografami, nie symulacjami komputerowymi).

Szkolenie w naszym ośrodku odbywa się w oparciu o indywidualny dla każdego kursanata system e-larningowy, który umożliwia szkolenie w dniach i godzinach, które ustala sam kursant w porozumieniu z kierownikiem ośrodka. System ten, charakteryzuje się tym, że nie istenieją ograniczenia co do czasu trwania szkolenia, co jest wygodne dla osób, które równocześnie zajmują się pracą zawodową. Szkolenie odbywa się w obecności trenera wykładowcy, na ogół byłego inspektora transportu drogowego. Podczas szkolenia dokładnie omawia aktualne interpretacje przepisów oraz odpowiada na pytania kursantów.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w zalezności od daty wydania prawa jazdy.

Do dnia 10 września 2012 roku obowiązkowe szkolenia okresowe muszą ukończyć kierowcy pracujący w przewozach drogowych posiadający prawo jazdy kat. C1, C, uzyskane do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Szkolenie okresowe prowadzimy w formie kursu okresowego indywidualnie dopasowanego do kursanta lub w formie cyklu zajęć – 35 godzin zajęć realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

 C, C+E, C1, C1+E

D, D+E, D1 D1+E

Szkoenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje:

– 21 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego z tematów:

 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe  z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • Stosowanie przepisów
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

– oraz 14 godzin zajęć – w ramach modułu szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy (dwa tematy z niżej wymienionych do wyboru przez kursanta) :

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Czynnik ludzki w przewozie drogowym
 • Wizerunek firmy – obsługa klientów
 • Pierwsza pomoc
 • Ergonomia dla kierowców
 • Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem
 • Krajowy przewóz drogowy
 • Międzynarodowy przewóz drogowy
 • Mocowanie ładunku
 • Przewóz drogowy zwierząt
 • Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe
 • Prezwóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe
 • Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się
 • Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną
 • Przewóz drogowy drewna
 • Przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy
 • Przewóz drogowy odpadów komunlanych i nieczystości ciekłych
 • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów
 • Nienormatywne przewozy drogowe

Szkolenie okresowe prowadzone w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć, o których mowa powyżej, realizowanych w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego. 

 W ramach szkolenia okresowego oferujemy gratis:

 • sprawdzenie naruszeń z przepisów o czasie pracy kierowcy na karcie szkolonego kierowcy przez byłych inspektorów transportu ruchu drogowego
 •  bezpłatne doradztwo z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących ruchu drogowego, transportu drogowego oraz budowy pojazdów

 

UWAGA:

ZGODNIE Z ART. 3 PKT. 3 USTAWY Z DNIA 17 LISTOPADA 2006 ROKU O ZMIANIE USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM ORAZ O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (DZ. U. NR 235, POZ. 1701 Z 19 GRUDNIA 2006 ROKU) KIEROWCY, O KTÓRYCH MOWA W  UST 1. OBOWIĄZANI SĄ PO UKOCZENIU PIERWSZEGO SZKOLENIA OKRESOWEGO WYKNAC BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE OKREŚLONEJ W ART. 1 PRZED DNIEM UZYSKANIA WPISU DO PRAWA JAZDY.

Przy ponownym szkoleniu okresowym badania lekarskie i psychologiczne trzba wykonać przed wydaniem świadectwa kwalifikacji (czyli teoretycznie przed ukończeniem szkolenia).

Dla naszych kursantów badanie psychologiczne i specjalistyczne lekarskie w cenach promocyjnych.