KAT. C

Oferujemy profesjonalny kurs prawa jazdy w Szczecinie pozwalający na bezpieczne poruszanie się pojazdem ciężarowym po drogach w kraju i za granicą oraz przygotowujący do egzaminów teoretycznych i praktycznych, prowadzony przez instruktorów, trenerów, wykładowców szkolących kierowców zawodowych wszystkich kategorii.

Zajęcia teoretyczne nie są obowiązkowe w przypadku wcześniejszego zdania egzaminu teoretycznego w WORD.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są według najnowszego systemu SPS – Systemu Profesjonalnego Szkolenia, czyli multimedialnego kursu przygotowanego przez specjalistów, który posiadają tylko najlepsze ośrodki nauki jazdy w Szczecinie.

Więcej na temat SPS znajdziesz tutaj.

Dodatkowo każdy kursant naszego ośrodka, w zależności od wybranej przez siebie opcji cenowej, otrzymuje gratis 90-dniowy dostęp do e-learningowego teoretycznego kursu nauki jazdy kat. B w celu powtórzenia materiału teoretycznego poza ośrodkiem oraz 90 dniowy dostęp do oficjalnej bazy testów WORD Szczecin.

Komentarze na temat naszych szkoleń dostępne są tutaj.

Prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 t,  z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonych z pojazdu o kórym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla kat. AM 

Program szkolenia:

Oferowany przez nas kurs prawa jazdy w Szczecinie zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 4 marca 2016 roku, w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami , instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 roku poz. 280). Przeprowadzany jest on w posiadanych przez nas nowoczesnych salach wykładowych, wzbogaconych o profesjonalne wyposażenie oraz klimatyzację. Ośrodek posiada również kompletne zaplecze vendingowe oraz sanitarne.

Lekcje teoretyczne to 30 godzin szkoleniowych, w czym mieszczą się także zawarte w programie zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, poprzedzane wykładem.
Praktyczna nauka jazdy to min. 30 godzin szkoleniowych, co obejmuje zarówno zajęcia w ruchu miejskim oraz poza terenem zabudowanym, jak i ćwiczenia na placu manewrowym.
Jak mówią regulacje prawne, godzina szkolenia teoretycznego to 45 minut- praktycznego 60 minut.

Cena kursu: 3900 zł

Cena kursu ekspresowego po zdaniu egzaminu teoretycznego (11 dni ) : 4500 zł

Cena kursu dla osoby posiadającej prawo jazdy kat. D lub po zdanym egzaminie państwowym na kat. D (8 dni szkoleniowych): 3000 zł

Dodatkowo w cenie kursu zawarte jest :

  • szkolenie z obsługi tachografów cyfrowych,
  • mocowanie ładunków,
  • obsługa hydraulicznych podestów załadunkowych,
  • obsługa CB

Polecamy pakiety promocyjne złożone z kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacją wstępną lub kwalifikacją wstępną przyspieszoną.