KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca dla uprawnień C1, C1+E, C, C+E, lub D1, D1+E, D, D+E odbywa się w całości w mieście Szczecin. Nie są potrzebne wyjazdy na płyty poślizgowe, więc jest to dodatkowa oszczędność pieniędzy i czasu.

U nas zrealizujesz w tydzień !

Podstawowe informacje

W naszym ośrodku szkolenia kierowców kurs jest dopasowany do każdego kierowcy. Używamy systemu e-learningowego, także samo uzyskanie uprawnień i szkolenie nie będzie kolidowało z pracą. Dokładny czas odbycia szkolenia jest odpowiednio ustalany między kursantem a kierownikiem ośrodka. Dodatkowo, nie ma limitu czasu trwania i ukończenia szkolenia, wiec cały system jest elastyczny.

W przeciwieństwie do innych ośrodków, ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych, czynnych zawodowo kierowców.

Dla kogo kwalifikacja wstępna?

Kwalifikacja wstępna jest przeznaczona dla kierowców, którzy:

 • ukończyli prawo jazdy kat. C, C1 po 10 września 2009 roku
 • ukończyli prawo jazdy kat. D, D1 po 10 września 2008 roku 

a wykonali juz kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną dla innej kategorii prawa jazdy.

Kwalifikację wstępną przyspieszoną powinien ukończyć kierowca, który zamierza pracować  w przewozach drogowych i uzyskał :

 • prawo jazyd kat. C – po 10 września 2009 r. oraz wiek min. 21 lat
 • prawo jazdy kat. D lub D1 – po 10 września 2008 r. oraz wiek min. 23 lata oraz odbył kwalifikację wstępną dla bloku programowego dla kat. C, C1, C+E, C1+E
 • prawo jazdy kat. D lub D1 – po 10 września 2008 r. oraz wiek min. 21 lat – osoba może kierować pojazdami wyłącznie wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w porozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nie przekraczającej 50 km.

i odbył wcześniej kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną dla innej kategorii prawa jazdy oraz posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez wojewodę. 

Kierowca, który ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E i uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po 10 września 2009 r. lub kat. D lub D1 po 10 września 2008 r. zobowiązany jest do odbycia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona ważna jest 5 lat. Po tym czasie powinno się ukończyć szkolenie okresowe.

Do szkolenia może podejść osoba, która:

 • przebywa w Polsce przynajmniej 185 dni w roku
 • uczy się lub studiuje w Polsce przynajmiej 6 miesięcy (zaświadczenie)
 • nie jest obywatelem UE, ale chce pracować jako kierowca w firmie rezydującej w Polsce
 • jest zdrowa i nie ma przeciwwskazań lekarskich do pracy w tym zawodzie, z tego względu konieczne będzie wykonanie badań lekarskich i psychologicznych kosztujących 150 zł

Co obejmuje kurs ?

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wynosi 35 godzin zajęć.

Szkolenie jest prowadzone w formie kursu kwalifikacyjnego i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, realizowane w blokach programowych w zakresie :

 • specjalistycznym – dla prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E

zgodnie z planem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje w części podstawowej 35 godzin zajęć teoretycznych oraz w części specjalistycznej:

 

 • 32,5 h zajęć teoretycznych
 • 2,5 h zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Po pozytywnym ukończneiu całego kursu, praktykant zostaje zgłoszony do testu kwalifikacyjnego. W przypadku wyniku pozytywnego, zostaje nadane świdectwo kwalifikacji zawdowej.

Test kwalifikacyjny trwa 15 minut i skada się z 10 pytań realizowanych w zakresie części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla kategorii prawa jazdy C, C1, C+E, C1+E oraz D, D1, D+E, D1+E

Test uważa się za zdany po udzieleniu przynajmiej 5 pozytywnych odpowiedzi.

Razem ze świadectwem kwalifikacji zawodowej kierowca otrzymuje w środku wniosek o wymianę prawa jazdy.