KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla uprawnień C1, C1+E, C, C+E, lub D1, D1+E, D, D+E odbywa się w całości w mieście Szczecin. Nie są potrzebne wyjazdy na płyty poślizgowe, więc jest to dodatkowa oszczędność pieniędzy i czasu.

Podstawowe informacje

W naszym ośrodku szkolenia kierowców kurs jest dopasowany do każdego kierowcy. Używamy systemu e-learningowego, także samo uzyskanie uprawnień i szkolenie nie będzie kolidowało z pracą. Dokładny czas odbycia szkolenia jest odpowiednio ustalany między kursantem a kierownikiem ośrodka. Dodatkowo, nie ma limitu czasu trwania i ukończenia szkolenia, wiec cały system jest elastyczny.

W przeciwieństwie do innych ośrodków, ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych, czynnych zawodowo kierowców.

Dla kogo kwalifikacja wstępna?

Kwalifikacja wstępna jest przeznaczona dla kierowców, którzy:

  • ukończyli prawo jazdy kat. C, C1 po 10 września 2009 roku
  • ukończyli prawo jazdy kat. D, D1 po 10 września 2008 roku 

Kwalifikację wstępną przyspieszoną powinien ukończyć kierowca, który zamierza pracować  w przewozach drogowych i uzyskał :

  • prawo jazdy kat. C lub C1 – po 10 września 2009 r. i ukończył wcześniej kwalfikację wstępną w zakresie bloku programowego dla kat. D, D1, D+E, D1+E
  • prawo jazdy kat. D lub D1 – po 10 września 2008 r. i ukończył wcześniej kwalfikację wstępną w zakresie bloku programowego dla kat. C, C1, C+E, C1+C

Kierowca, który ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E i uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po 10 września 2009 r. lub kat. D lub D1 po 10 września 2008 r. i nie miał wcześniej kursu kwalifikacji wstępnej dla innej kategorii i nie zdał pozytywnie egzaminu zobowiązany jest do odbycia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona ważna jest 5 lat. Po tym czasie powinno się ukończyć szkolenie okresowe.

Do szkolenia może podejść osoba, która:

  • przebywa w Polsce przynajmniej 185 dni w roku
  • uczy się lub studiuje w Polsce przynajmiej 6 miesięcy (zaświadczenie)
  • nie jest obywatelem UE, ale chce pracować jako kierowca w firmie rezydującej w Polsce
  • jest zdrowa i nie ma przeciwwskazań lekarskich do pracy w tym zawodzie, z tego względu konieczne będzie wykonanie badań lekarskich i psychologicznych kosztujących 150 zł

Co obejmuje kurs ?

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej wynosi 70 godzin zajęć.

Szkolenie jest prowadzone w formie kursu kwalifikacyjnego i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, realizowane w blokach programowych w zakresie :

  • specjalistycznym – dla prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E

zgodnie z planem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje w części podstawowej 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Po pozytywnym ukończeniu całego kursu, praktykant zostaje zgłoszony do testu kwalifikacyjnego. W przypadku wyniku pozytywnego, zostaje nadane świadectwo kwalifikacji zawdowej.

Test kwalifikacyjny trwa 15 minut.

Test uważa się za zdany po udzieleniu  przynajmniej 5 poprawnych odpowiedzi.

Razem ze świadectwem kwalifikacji zawodowej kierowca otrzymuje w środku wniosek o wymianę prawa jazdy.

Cena kursu: 1400 zł (zawiera materiały szkoleniowe oraz przykładowe testy egzaminacyjne)